THOMAS MORE, UTOPİA’DA RUHA DOKUNAN DÜŞÜNCELER

Thomas MORE, bundan 500 yıl UTOPİA (Olmayan Ülke) isimli bir kitap yazdı.

Kitabında hayali bir ülke sınırlarını çizdi, mutlu mesut yaşayan insanlara ait bir hayat kurguladı.

Düşünceleri Kral’ın hoşuna gitmedi, idama mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı yapmıştı, gücü ve çevresi vardı kullanmadı.

1535 yılında idam edildi.

Zamanına aykırı fikirleri için değil, tıpkı Sokrates, Hallaç-ı Mansur, Bruno gibi fikirlerinde vazgeçmediği için…

İşte Utopiya’dan alıntılar;

“Kellesi uçmakla insanın başına felaket gelmez.”

“Aşırı doğruluk aşırı haksızlık getirir.”

“Bir dava ne kadar haksız olursa olsun, onu haklı gösterecek birileri bulunur. Ya her iddianın tersini savunma alışkanlığıyla, ya yenilik aykırılı hevesiyle ya da birilerine yaranmak amacıyla

“Halkın yoksulluğu kralın varlığını korur.”

“Zenginlik ve özgürlük devlete başkaldırmaya, onu hor görmeye götürür.”

“Yoksulluk ve açlık insanları köleliğe alıştırır.”

“Kralların sarayında felsefenin yeri yoktur.”

“Her şeyin para ile ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet gerçekleşemez.”

Çağımızda (yani 5 asır önce 🙂 ) yalnız lüksün ve ahlaksızlığın buyruğunda çalışan bir dürü boş ve yararsız zanaatt vardır.”

“Acaba iyi dediğimiz şey, hem ruhun hem bedenin isteklerini mi karşılar, yoksa sadece ruhun isteklerini mi?”

“Yalnız iyi ve dürüst zevkler mutlu eder insanı.”

“Sağlık, gerçek mutluluğun temelidir.”

“Acı, dürüst olmayan her zevkin kaçınılmaz sonucudur.”

“Bir suç tasarlamak, o suçu işlemekten farksızdır.”

“Eğitilmiş insanlara az sayıda yasa yeter. Çok yasa adaletsizliğin kaynağıdır.”

“Yasalar, açık, basit ve herkesçe anlaşılır olmalıdır. Yoksa bir kaç kişinin tekelinde kalır, halk da bunun altında ezilir.”

“Bir devletin gelişmesi de yıkılması da yönetecilerin ve yargıçların elindedir.

“Yiğitlik düşmanı akıl yoluyla yenmektir.”

Thomas MORE, 1514

UTOPİA

THOMAS MORE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.